Van Der Lee & Van Weelden
 

'Als het om vertrouwen gaat'

 

DGA Pensioen Service

U bent directeur grootaandeelhouder van een BV. U wilt inkomen voor later (pensioen) gaan organiseren. U wilt dat uw partner en kinderen verzorgd achter blijven.

U wilt een pensioenregeling regelen, in eigen beheer, of geheel of gedeeltelijk bij een verzekeringsmaatschappij. Daarvoor bieden wij DGA Pensioen Service aan.

Wat kunnen wij voor u doen?

De pensioenregeling (ook bestaand) uitleggen, alle mogelijkheden voorrekenen en bespreken en de DGA een weloverwogen keuze laten maken.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer gedetailleerd aangeven wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

De pensioenregeling in eigen beheer regelen
 • Pensioenbrief (incl. registratie)
 • Notulen
 • Berekeningen voor de BV
 • Risico's verzekeren
Jaarlijkse evaluatie
 • Berekeningen voor de BV
 • Verschil commerciële en financiële waardering
 • Opbouw pensioenvermogen toetsen
 • Verzekerde risico's bijstellen
 • DPO; DGA pensioenoverzicht
 • Deposito systematiek voor pensioenreserve
Incidenteel
 • Ondersteuning bij vragen fiscus en accountant
 • Pensionering afwikkelen
 • Echtscheiding afwikkelen
 • Overlijden afwikkelen
 • Arbeidsongeschiktheid afwikkelen
 • Kosten op basis van urendeclaratie

DIENSTENPAKKETEN

FINANCIAL LIFE SUPPORT

U wilt overzicht houden over uw financiën en u wilt weten of u niet te veel of juist te weinig hebt geregeld.

Meer Informatie
AOV SERVICE DGA

U wilt weten of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering adequaat is geregeld. Niet te hoog, niet te duur, de juiste voorwaarden?

Meer Informatie
DGA HYPOTHEEK SERVICE

U heeft een hypotheek voor uw woonhuis of voor uw bedrijfspand. Is dit de juiste hypotheek? Betaalt u nog een marktconforme rente?

Meer Informatie