Van Der Lee & Van Weelden
 

'Als het om vertrouwen gaat'

 

Midden- en Kleinbedrijf

Van der Lee & Van Weelden beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van de financiële dienstverlening voor het MKB. Over alle zakelijke schadeverzekeringen kan advies gegeven worden, of het nu gaat om de verzekering van de bedrijfsauto, of om een passende CAR-verzekering voor de bouw van een industriële plant ergens op de wereld.  

Naast financieringen en verzekeringen worden ook collectieve regelingen voor werknemers, zoals pensioen, geadviseerd en beheerd. Omdat actief ondernemen vaak al erg veel tijd kost, neemt onze adviseur u graag het pensioenmanagement uit handen. Onze adviseur helpt u bij het zoeken naar passende en vooral betaalbare oplossingen.

Pensioenadvies

Voor u als ondernemer (en uw gezin) is pensioen belangrijk. Maar al te vaak worden beslissingen over pensioen naar de toekomst geschoven, met als gevolg slechts korte tijd om nog voldoende te kunnen opbouwen. Dat maakt pensioen duur.

Advies en begeleiding zijn essentieel. Vraagt u zich wel eens af hoe u “pensioen” wilt opbouwen?
Verzekeren? Zelf doen in eigen beheer? Geen pensioen, maar op andere wijze vermogen voor later opbouwen?
Ieder heeft zo zijn voorkeur en het één hoeft niet beter te zijn dan het ander. Het moet bij u passen en u moet er een goed gevoel over hebben.

Ook voor uw werknemers is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is een materie met veel wet- en regelgeving, die wij voor u inzichtelijk kunnen maken.

Een werkgever wil lage kosten, tevreden werknemers en geen extra administratie. Als werkgever kunt u met ons uitstekende afspraken maken over pensioenregelingen. Een pensioenregeling die beantwoordt aan uw eigen doelstellingen is ook goed voor uw werknemers. Een goed geregelde “oude dag” geeft rust en duidelijkheid.

 

In een persoonlijk gesprek kunnen wij meer gedetailleerd aangeven wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Voor zelfstandige ondernemers komt een langdurige ziekte, ongeval of arbeidsongeschiktheid dubbel hard aan. Vanwege de beperkte wettelijke voorzieningen is het van groot belang voorzorgsmaatregelen te treffen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers is de ideale oplossing waarmee u inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid tegengaat. Deze pure maatwerkverzekering, die uitblinkt in flexibiliteit, geeft recht op een maandelijkse uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van arbeidsongeschiktheid voor uw beroep.

"Mijn bedrijf is mijn pensioen." Dat is een veel gehoorde uitspraak in de MKB-sector. Vaak wordt hiermee de bedrijfshuisvesting bedoeld (grond en gebouwen). Zodra beëindiging of overname in zicht komt, zijn er veel zaken waar u aan moet denken. Naast de waardebepaling is het van belang te weten wat de gevolgen voor het personeel zijn. De Nederlandse (fiscale) wet- en regelgeving biedt vele mogelijkheden om een bedrijfsovername door te zetten. Een goed doortimmerd persoonlijk financieel plan kan ervoor zorgen dat u er na de overdracht warmpjes bij zit.

Collectieve regelingen hebben het doel om financiele risico's voor uw werknemers te beperken. Hierbij gaat het om risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De tijd dat de overheid de zaken volledig regelde via de wettelijk werknemersverzekeringen, ligt al enige tijd achter ons. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden hebben ook een positieve uitwerking op de onderneming.

De regelingen moeten wel goed doordacht zijn en, wat ons betreft, hoeft u als werkgever die niet volledig te financieren.  Uw werknemers mogen ook hun steentje bijdragen.

Communicatie met uw werknemers is belangrijk. Duidelijkheid en transparantie zijn essentieel.